ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ทำสถิติราคาค่าเช่าสำนักงานสูงสุดในกรุงเทพฯ

รายงานการสำรวจโดยแผนกวิจัยของซีบี ริชาร์ด เอลลิส ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2555 พบว่า ค่าเช่าพื้นที่สำนักงานระดับเกรดเอในย่านซีบีดีโดยเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 713 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน จากระดับ 702 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2554 คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 1.6% และ 4.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว

ทั้งนี้ พื้นที่สำนักงานในกรุงเทพฯมีทั้งสิ้น 8.14 ล้านตารางเมตร เพิ่มขึ้น 0.3% ต่อไตรมาส และ 2% ต่อปี โดยมีพื้นที่ใหม่เพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2555 จำนวนราว 32,000 ตารางเมตร อย่างไรก็ตาม ไม่มีพื้นที่สำนักงานระดับเกรดเอแห่งใหม่เกิดขึ้นในย่านซีบีดีในช่วงเวลาดังกล่าวจึงทำให้ค่าเช่าและอัตราการเข้าใช้พื้นที่ของสำนักงานระดับเกรดเอในย่านซีบีดีมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น โดยในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2555 ปริมาณการเข้าใช้พื้นที่สำนักงานโดยรวมในกรุงเทพฯอยู่ที่ราว 35,000 ตารางเมตรและอัตราการเข้าใช้พื้นที่ทั้งตลาดเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยที่ระดับ 86.1% จากระดับ 85.9% ในช่วงไตรมาสก่อนหน้า

นายนิธิพัฒน์ ทองพันธุ์ กรรมการบริหารและหัวหน้าแผนกจัดหาพื้นที่สำนักงาน ของซีบี ริชาร์ด เอลลิส กล่าวว่า “ตลาดอาคารสำนักงานยังคงปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีปริมาณการเช่าพื้นที่และอัตราการเข้าใช้พื้นที่สูงขึ้น หากไม่มีผลกระทบจากปัจจัยภายนอกทางเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ เชื่อว่าภาพรวมตลาดอาคารสำนักงานในกรุงเทพฯจะมีทิศทางที่ดี”

สำหรับอาคารสำนักงานที่สร้างสถิติราคาค่าเช่าพื้นที่สำนักงานสูงที่สุดในกรุงเทพมหานครในตอนนี้ก็คือ ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ (ตั้งอยู่บริเวณแยกเพลินจิต-วิทยุ) ที่สามารถปล่อยเช่าได้ที่ระดับ 875 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และได้ปรับราคาเสนอเช่า (Asking Rent) ใหม่เป็น 900 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา และค่าเช่าพื้นที่สำนักงานของปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ในปัจจุบันสูงกว่าค่าเช่าเฉลี่ยในตลาดอย่างน้อย 20% ด้วยกัน

Advertisements