ปิดฉาก Bloomberg Businessweek ไทยแลนด์

ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา สมาชิก Bloomberg Businessweek ไทยแลนด์ คงแปลกใจเมื่อได้รับหนังสือฉบับเดือนกุมภาพันธ์ เพราะนอกจากนิตยสารฉบับล่าสุดแล้ว ยังมีเอกสารที่แทรกมาในเล่มแจ้งให้รู้ว่านิตยสารเล่มดังกล่าวจะเป็นฉบับสุดท้ายของ Bloomberg Businessweek ไทยแลนด์ อีกด้วย

Bloomberg Businessweek ไทยแลนด์ notice

เอกสารแจ้งยุติการตีพิมพ์ Bloomberg Businessweek ไทยแลนด์ ที่ส่งถึงสมาชิก

เท่ากับว่าฉบับกุมภาพันธ์ 2556 เป็นการปิดฉากของ Bloomberg Businessweek ไทยแลนด์ ซึ่งเป็นนิตยสารธุรกิจรายเดือนที่ได้รับอนุญาตให้จัดทำฉบับภาษาไทยอย่างถูกต้องเป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย (ในขณะนี้)

นิตยสาร Bloomberg Businessweek ไทยแลนด์ ฉบับแรกออกวางจำหน่ายในเดือนสิงหาคม 2550 ในชื่อ BusinessWeek ไทยแลนด์ โดยได้รับอนุญาตจาก The McGraw-Hill Companies ซึ่งเป็นเจ้าของ BusinessWeek ต่อมาเมื่อ BusinessWeek ประสบปัญหาขาดทุน ทาง McGraw-Hill จึงได้ขายนิตยสารเล่มนี้ให้กับ Bloomberg และเปลี่ยนชื่อเป็น Bloomberg Businessweek ส่งผลให้ BusinessWeek ไทยแลนด์ ต้องเปลี่ยนชื่อเป็น Bloomberg Businessweek ไทยแลนด์ ในที่สุด

นิตยสาร BusinessWeek ไทยแลนด์ ฉบับปฐมฤกษ์ สิงหาคม 2550

นิตยสาร BusinessWeek ไทยแลนด์ ฉบับปฐมฤกษ์ สิงหาคม 2550

แต่ถึงแม้ผู้จัดทำรายเดิมจะถอดใจเลิกทำไป แต่ ณ ขณะนี้ได้ยินมาว่า มีกลุ่มทุนใหม่ที่สนใจจะซื้อสิทธิ์มาทำต่ออยู่นะครับ ถ้ามีความคืบหน้าประการใด จะนำมาแจ้งให้ทราบนะครับ

Advertisements

One thought on “ปิดฉาก Bloomberg Businessweek ไทยแลนด์

  1. Pingback: เตรียมพบกับ Forbes Thailand มิถุนายนนี้ | PODDUANGReport

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s