Tokyo ครองอันดับเมืองที่ค่าครองชีพสูงที่สุดสำหรับชาวต่างชาติ

Mercer บริษัทที่ปรึกษาจากสหรัฐฯ ทำการสำรวจและจัดอันดับเมืองที่ค่าครองชีพสูงที่สุดสำหรับชาวต่างชาติที่มาทำงาน ซึ่งการสำรวจครั้งล่าสุดระบุว่า เมืองที่ครองแชมป์ในปีนี้ได้แก่ Tokyo ประเทศญี่ปุ่น โดยแซงหน้า Luanda ประเทศอังโกลา แชมป์เก่าที่ตกมาอยู่อันดับสอง

Tokyo ประเทศญี่ปุ่น

ที่น่าสนใจก็คือ ใน 10 อันดับแรกมีเมืองของญี่ปุ่นติดอยู่ถึง 3 อันดับด้วยกัน นอกจาก Tokyo แล้วก็มี Osaka ที่ติดอันดับ 3 และ Nagoya อันดับที่ 10

การสำรวจนี้จะทำการพิจารณา 214 เมืองจากปัจจัยต่างๆ กว่า 200 รายการ เช่น ค่าที่พักอาศัย การเดินทาง อาหาร เสื้อผ้า และราคาสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น โดยจะใช้ค่าครองชีพของ New York เป็นตัวเปรียบเทียบ

สำหรับเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุด 10 อันดับแรกในปีนี้ ได้แก่ 1.Tokyo ญี่ปุ่น 2.Luanda อังโกลา 3.Osaka ญี่ปุ่น 4.Moscow รัสเซีย 5.Geneva สวิตเซอร์แลนด์ 6.Zurich สวิตเซอร์แลนด์ 6.สิงคโปร์ (อันดับ 6 มี 2 เมือง) 8.N’Djamena ชาด 9.ฮ่องกง 10.Nogoya ญี่ปุ่น

ส่วนเมืองที่มีค่าครองชีพต่ำที่สุดในปีนี้ (และปีที่แล้ว) คือ Karachi ประเทศปากีสถาน ส่วนอันดับสอง ได้แก่ Islamabad ปากีสถาน เช่นกัน

สำหรับ New York ที่เป็นเมืองเปรียบเทียบ ปีนี้อยู่ที่อันดับ 33 ส่วนกรุงเทพฯ เมืองฟ้าอมรของเราไม่ติด 50 อันดับแรกนะครับ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s