Bloomberg Businessweek ไทยแลนด์ ฉบับมิ.ย. ขึ้นปก Mark Zuckerberg

ชั่วโมงนี้คงไม่มีใครฮอตเท่ากับมหาเศรษฐีพันล้านอายุน้อยที่สุดคนนี้อีกแล้ว แต่นอกจากเรื่องความรวยแล้ว Zuckerberg ยังมีความน่าสนใจในด้านของการบริหารและนำพา facebook จนประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ได้ในปัจจุบัน

ในเรื่องนี้จะอธิบายให้เห็นว่า เขาได้ทำอะไรที่เป็นการเปลี่ยนวิธีคิดของ Silicon Valley ไปบ้าง

ทางกองบรรณาธิการแจ้งว่า เล่มนี้จะวางแผงประมาณวันที่ 7 – 10 มิถุนายนนี้ แต่ถ้าใครอดใจรอไม่ไหว จะไปอ่านเวอร์ชั่นต้นฉบับภาษาอังกฤษก่อนก็ได้ครับ ที่นี่เลย… http://www.businessweek.com/articles/2012-05-17/how-mark-zuckerberg-hacked-the-valley

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s