ผลสำรวจเผยลูกจ้างในไทยเหนื่อยหน่ายกับงานและอยากเปลี่ยนงาน

Kelly Services บริษัทจัดหางานชั้นนำระดับโลก เปิดเผยผลการสำรวจที่ชื่อ Acquisition and Retention in the War for Talent ครั้งล่าสุดว่า ลูกจ้างจำนวนมากในประเทศไทยรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับการทำงาน โดยเกือบครึ่งหนึ่งคิดอยู่บ่อยครั้งว่าจะลาออกจากงาน และเกือบสองในสามของผู้ตอบแบบสอบถาม (65%) เปิดเผยว่า ตั้งใจจะหางานทำกับบริษัทใหม่ภายในปีหน้า
          “พนักงานจำนวนมากเผชิญกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้รู้สึกเหนื่อยหน่ายเมื่อคิดถึงเป้าหมายการทำงานในอนาคต หากนายจ้างไม่มอบหมายงานที่มีความสำคัญและไม่ให้โอกาสได้เติบโต พนักงานจำนวนมากก็พร้อมเปลี่ยนงานตลอดเวลาเพื่อประโยชน์ของตนเอง” วรรณา อัศวการินทร์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เคลลี่ เซอร์วิสเซส ประเทศไทย กล่าว
          ข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของผลสำรวจดัชนีแรงงานโลกของเคลลี่ (Kelly Global Workforce Index: KGWI) ซึ่งเป็นการสำรวจประจำปีที่จัดทำโดย Kelly Services โดยมีการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานเกือบ 170,000 คนใน 30 ประเทศ
          การสำรวจนี้เป็นการพิจารณาปัจจัยที่ลูกจ้างใช้ประเมินนายจ้างที่ต้องการ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกงาน และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการตัดสินใจเรื่องงาน
          ผลสำรวจในประเทศไทยชี้ว่า ประชากรกลุ่ม Gen X (อายุ 31 – 48ปี) ซึ่งเป็นกลุ่มแรงงานหลัก มีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนนายจ้างมากที่สุด โดย 68% ของกลุ่มนี้วางแผนว่าจะเปลี่ยนงานในปีหน้า เทียบกับ 62% ทั้งในประชากรกลุ่ม Gen Y (อายุ 19 – 30 ปี) และประชากรกลุ่ม Baby Boomers (อายุ 49 – 66 ปี)
           อย่างไรก็ตาม แม้จะมีสัญญาณบ่งบอกถึงความเหนื่อยหน่ายในหน้าที่การงาน แต่ผู้ตอบแบบสอบถาม 60%เปิดเผยว่ายังมีความสุขกับงานที่ทำและเกือบสามในสี่ของผู้ตอบแบบสอบถาม (71%) กล่าวว่า งานที่ทำอยู่ในปัจจุบันทำให้รู้สึกว่าตัวเอง “มีค่า” ขณะที่ 76% ระบุว่า ความสามารถในการ “ยกระดับหรือพัฒนาตนเอง” เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้รู้สึกมีค่า
          อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม (70%) ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการตัดสินใจเรื่องงานหรือการจ้างงาน
          “เห็นได้ชัดว่าหลายคนไม่มีความสุขกับงานที่ทำและพยายามหางานใหม่ ขณะที่อีกหลายคนพอใจกับงานพอสมควรแต่ก็พยายามหางานใหม่ที่มั่นคงและมีความหมายกว่าเดิม และพร้อมเดินออกมาจากสถานการณ์ที่ไม่สามารถให้สิ่งที่พวกเขาต้องการได้” วรรณา อัศวการินทร์ กล่าว
           ทั้งนี้ Kelly Services Inc.เป็นบริษัทจัดหางานชั้นนำระดับโลก นำเสนอบริการให้คำปรึกษาและจัดจ้างพนักงานที่หลากหลายและครอบคลุม ซึ่งรวมถึงการจัดจ้างพนักงานชั่วคราว พนักงานชั่วคราวที่มีโอกาสเลื่อนขั้นเป็นพนักงานประจำ และพนักงานประจำ Kelly ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลกด้วยการจัดหางานให้พนักงานกว่า 550,000 คนต่อปี บริษัทมีรายได้ 5.6พันล้านดอลลาร์ในปี 2554
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s